Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1. Introducció

Aquestes condicions generals d’ús de la pàgina web regulen els termes i condicions d’accés i ús d’aaltabotica.com, propietat d’AALTABOTICA SL, amb domicili al c/ Enric Granados 114, 08008 Barcelona i amb Codi d’Identificació Fiscal número : B05312723 , inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. En endavant, «l’Empresa», que l’usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i la informació que es faciliten des del portal.

En tot cas, l’usuari declara que és més gran, té plena capacitat per obrar, sap llegir i entén perfectament totes les clàusules que s’inclouen en aquestes condicions generals d’ús. En cas de ser menor d’edat, no podeu utilitzar el Portal sense el consentiment previ dels vostres pares o tutors.

L’usuari així com l’Empresa, propietària del Portal, podran ser anomenats conjuntament com les parts o cadascun per separat com la part. El mer accés i/o utilització del Portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents Condicions generals dús. La posada a disposició i ús del Portal s’entén, sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents Condicions Generals d’Ús del Portal.

2. Definicions

Les parts accepten que els termes següents tenen el significat que s’indica a continuació:

El Portal: La pàgina web ubicada a la següent adreça d’Internet: aaltabotica.com, així com a qualsevol subdomini o extensió del mateix.
Usuari: Persona que accedeix al Portal i/o utilitza els serveis o la informació accessible.

3. Condicions d’ús

Aquestes Condicions Generals d’Ús del Portal regulen l’accés i la utilització del Portal, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels Usuaris en i/o a través del Portal, bé pel Portal, bé pels seus Usuaris, bé per qualssevol tercers. Això no obstant, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis es pot trobar sotmès a determinades Condicions Específiques per a determinats continguts o serveis.

4. Modificacions

El Portal es reserva la facultat de modificar a qualsevol moment les Condicions Generals d’Ús del Portal. En tot cas, es recomana que consulteu periòdicament les presents Condicions Generals d’Ús del Portal, ja que poden ser modificades.

5. Informació i serveis

Els usuaris poden accedir a través del Portal a diferents tipus d’informació i serveis. El Portal es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració, la informació i els serveis oferts des del Portal. L’Usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el Portal pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol de la informació o serveis. El Portal realitzarà els seus millors esforços per intentar garantir la disponibilitat i l’accessibilitat al Portal. Això no obstant, de vegades, per raons de manteniment, actualització, canvi d’ubicació, etc., pot suposar la interrupció de l’accés al Portal.     

6. Cost

Hi ha determinats continguts, dades, informació i serveis que per accedir-hi, l’Usuari haurà d’abonar una contraprestació. En aquests casos, el Portal informarà l’usuari prèviament.

7. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts a les presents Condicions generals d’ús del Portal. De forma expressa l’Usuari manifesta que utilitzarà el Portal de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

L’Usuari s’obliga a no utilitzar la informació i els serveis oferts des del Portal per a la presa de decisions amb implicacions econòmiques ja que coneix que aquesta informació i serveis no estan actualitzats i poden contenir incorreccions o errades. Així mateix, en aquells casos que se li sol·licitin dades o informació s’obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’Usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privades i particulars. L’Usuari no podrà utilitzar el Portal per a activitats contràries a la Llei, la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, l’emmagatzematge i/o la gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’Usuari no utilitzarà el Portal per realitzar actes que donin suport, incitin o promoguin; 1. Actes il·legals o delictius, denigratoris, difamatoris, discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences; 2. Actes violents, pornogràfics, degradants, i/o d’alguna manera, es ans contraris a la moral, els bons costums.

Així mateix, l’Usuari no podrà utilitzar el Portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, fitxers o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’Usuari no farà servir el Portal per enviar publicitat no autoritzada pel destinatari.

L’Usuari s’obliga a indemnitzar i mantenir indemnes al Portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front al Portal, així com, inclosos els honoraris d’advocats i/o procuradors, o de qualssevol tercers, derivades de l’incompliment de les presents Condicions generals per part de l’Usuari.

8Responsabilitat del Portal

L’Usuari coneix i accepta que el Portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’hi incorporen i ofereixen des del Portal.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i la utilització de la informació, dades i serveis del Portal.

En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o altre.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles al Portal corresponen exclusivament a l’Empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests.

En qualsevol cas, el Portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre aquests. El Portal no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli a les presents Condicions Generals d’Ús del Portal.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Els termes i condicions següents s’apliquen per utilitzar aquest lloc web i descriuen les responsabilitats legals entre aaltabotica.com i el Client. En realitzar una comanda a la nostra botiga online, vostè confirma que ha llegit, comprès i acceptat aquestes condicions generals d’ús. Aquestes condicions de compra han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent.

aaltabotica.com és una pàgina web de comerç electrònic propietat de AALTABOTICA SL amb domicili al c/ Enric Granados 114, 08008 Barcelona i amb CIF B05312723 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

Per poder fer una comanda a través del Lloc web, el Client ha de ser més gran (18 anys o més) i ha de ser el client final. Els menors queden exclosos de forma expressa.

Tots els continguts del lloc web aaltabotica.com són de propietat exclusiva i mundial de AALTABOTICA SL, incloent-hi, sense limitació, reproduccions dels articles, disseny gràfic, logos, imatges, textos, il·lustracions, fotografies, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el programari de funcionament i desenvolupament del lloc web. La reproducció, distribució, comunicació al públic, posada a disposició del públic, transformació, cessió i qualsevol altre acte o modalitat dexplotació, en qualsevol format online o off line que no hagi estat autoritzat pel titular dels drets dexplotació, queden expressament prohibits.

Així mateix, hi ha possibilitat de variacions en els dies de lliurament durant l’època estival o el descans temporal de les fàbriques propi dels dies festius.

COBERTURA DE L’OFERTA

Els productes oferts es distribueixen a Espanya, a excepció de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla i Europa, a excepció del Regne Unit i Suïssa.

INFORMACIÓ I DADES

aaltabotica.com es reserva el dret de modificar els continguts, productes o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades en qualsevol moment.

aaltabotica.com fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda a la web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’AALTABOTICA SL, es procediria immediatament a corregir-lo. Si hi ha un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i al cap Client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, aaltabotica.com li comunicarà al Client aquest error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

aaltabotica.com no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per aaltabotica.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants, productors o distribuïdors dels productes esmentats. El Client entén que aaltabotica.com és un simple intermediari entre ell i aquest fabricant o distribuïdor.

GARANTIES DE COMPRA

Cada producte va acompanyat de les dades següents:

  • Nom de l’article.
  • Imatges de l’article.
  • Descripció de l’article.
  • Número de referència.
  • Temps de lliurament
  • Preu (amb IVA inclòs)
  • Personalització del producte, si es requereix (mesures, gramatge, etc)

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a la fi de les existències. Per norma general, els descomptes no seran acumulables amb els d’altres promocions a no ser que s’indiqui el contrari ni són vàlids per al preu de l’enviament.

PROCEDIMENT DE COMPRA

1-     Els articles que es vulguin adquirir hauran de ser seleccionats i afegits al carretó de compra mitjançant clic sobre el botó corresponent “Afegir a la cistella”.

2-     El carretó de compra contindrà la referència de l’article seleccionat, el seu nom, fotografia, preu unitat, quantitat i el preu (impostos inclosos, no inclòs despeses d’enviament). Al carret de compra el Client haurà d’indicar on s’ha d’enviar el producte perquè es calculin les despeses d’enviament.

3-     El full de comanda sol·licitarà les dades personals i de facturació del client, així com les dades de lliurament i la forma de pagament. Aquestes dades s’incorporaran a la nostra base de dades per tal de poder processar la comanda i facilitar la realització de noves compres a aaltabotica.com.

4-     Un cop emplenada l’ordre de compra, i abans de l’enviament de la comanda es presentarà un resum identificant l’article/s adquirit/s, el preu total (transport i impostos inclosos) i les dades d’enviament. La comanda haurà de ser confirmada mitjançant clic al botó Compra, que s’habilitarà un cop s’hagin acceptat les condicions generals de venda.

5-     Les compres es pagaran amb targeta de crèdit o dèbit, mitjançant la passarel·la de pagament del Banc Sabadell.

6-     Confirmada la transacció, es comunicarà a través de la pròpia pàgina web el número de comanda.

7-     Així mateix, es remetrà un missatge de correu electrònic, amb una descripció de la comanda, la factura i les dades personals que hagin estat comunicades. La no recepció d’aquest missatge pot ser degut a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa oa algun error d’escriptura a l’adreça de correu electrònic comunicada. En tots dos casos, és aconsellable que es contacti amb nosaltres a través d’info@aaltabotica.com

CONDICIONS DE PAGAMENT MITJANÇANT TARGETA

El TPV virtual del Banc integra CES sota els protocols internacionals VISA Secure i Mastercard Identity Check basats en la tecnologia 3D Secure durant el procés d’autenticació del comprador com a legítim titular de la targeta amb la finalitat d’aportar al procés de compra una alta seguretat i protecció als pagaments.

L’establiment es compromet a complir amb l’obligació d’informar els usuaris que durant l’operació de pagament electrònic demanarà informació relativa a la connexió i adreça IP, informació del dispositiu, adreça electrònica, telèfon mòbil, dades de navegació, dades de transacció i qualssevol altres dades accessibles en virtut de connexió en línia i canal requereixi pels protocols de seguretat esmentats amb l’objectiu de destacar i prevenir operacions de pagament no autoritzades o fraudulentes.

Així mateix, l’establiment ha d’informar als usuaris que la informació obtinguda serà comunicada a través del sistema de pagament al Banc emissor de la targeta per validar l’operació de pagament realitzada per l’usuari.

MONEDA I IMPOSTOS

Els preus en aquesta pàgina web es mostren a Euros.

El Client sempre coneixerà el preu i les característiques dels articles oferts prèviament a la seva adquisició, venint aquests detallats i determinats en aquest lloc web. Els preus a Euros tenen inclòs el 21%, 10% i 0% d’IVA segons el producte.

FORMA D’ENVIAMENT I LLIURAMENT DEL PRODUCTE

El transport dels articles comprats es farà a través del servei de transport contractat per aaltabotica.com. El termini de lliurament estimat és l’indicat a l’hora de comprar el producte. Per evitar incidències en el lliurament (adreces errònies, impossibilitat de trobar algú al domicili etc.), és indispensable emplenar el corresponent formulari omplint també la casella relativa al telèfon de contacte.

Les despeses d’enviament depenen de la destinació de l’enviament i s’indicaran abans del moment de la compra. El Transport és gratuït (amb entrega en domicili) a Espanya per compres superiors a 140€ (queden exemptes les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) i Europa per compres superiors a 300€ (exceptuant el Regne Unit i Suïssa).

DRETS DEL CLIENT I POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Si vols fer un canvi o una devolució, pots posar-te en contacte amb nosaltres directament per poder tractar el teu cas de manera personal.

Pots trucar-nos al 934 86 16 82 o enviar-nos un mail a info@aaltabotica.com

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions de compra estan sotmeses a la legislació espanyola, per tant les operacions de venda s’entenen realitzades al domicili d’aaltabotica.com. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola a la seva llei de consumidors i usuaris.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals en tot allò altres, considerant aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments a través del nostre e-mail de contacte.

0
YOUR CART
  • No n'hi ha productes a la cistella.